About Me

. مدرس عکاسی و گرافیک رایانه 
. مدیر کانون چاپ و تبلیغات پیام
. دارای مدرک فتوشاپ از Adobe
. دارای آیدی کارت عکاس حرفه ای از Alison ایرلند
. مدرک فتوشاپ حرفه ای از ncca آمریکا
. مصاحبه با شبکه جهانی سپیده ، روداو و …
. انتشار آثار عکاسی در 1x و 500px
. انتشار پوستر در سایت بزرگ Amazon
. انتشار آثار عکاسی در روزنامه همشهری و آوا و ..
. انتشار آثار طراحی گرافیک در مقاله ها و مجلات مختلف
. برنامه نویس موفق وب در سال های 91 و 93 در تهران
. طراح موفق در سال 98 و تقدیر از سوی دانشگاه کوردستان
. مدرک دیجیتال عکاسی از 35AWARDS روسیه
. عکاس برگزیده برخی جشنواره های داخلی و خارجـی
. راهیابی آثار عکاسی به نمایشگاه های ایران و عراق
. پـژوهشگر و محقق دربـاره هنـر،فلسفه، زیبایـی و …
. مسلط به زبان انگلیسی و زبان برنامه نویسی تحت وب